Klimatfrågan - ett politiskt spektakel

Människans inverkan på den globala uppvärmningen har, från att ha varit ett vetenskapligt arbete, blivit en lekstuga för den politiska och ekonomiska eliten. Jordens, planetens eller mänsklighetens ”undergång” har i god Machiavellisk anda blivit ett politiskt verktyg att få medborgarna att inte protestera mot andra hotbilder och orättvisor. Mänsklighetens tid på jorden är räknad, men av andra orsaker än människans påverkan på klimatet. Det behövs perspektiv och förståelse för vad som sker nu och vad vi snarare bör använda resurserna till än dyra och onödiga klimatinvesteringar.

 

Jorden är ca 5 miljarder år gammal. För 65 miljoner år sedan dog i princip alla landgående djur ut efter ett stort asteroidnedslag i Mexikanska Golfen. Ett nedslag som motsvarade tiotusentals Hiroshima-bomber.

 

För ungefär 130.000 år sedan började homo sapiens (människan) att migrera norrut från sitt ursprung i södra Afrika på grund av klimatförändringar och brist på mat. För ca 70.000 år sedan hade man nått delar av Europa och Asien. För 30.000 år sedan dog till slut Neandertalarna ut i Europa – man frös och svalt ihjäl på grund av sitt sociala beteende och långvariga istider.

 

För bara 13.000 år sedan inträffade – efter varierande perioder av istider – en dramatisk klimatförändring och global uppvärmning. Inom loppet av endast 10 år steg temperaturen med ca 5 grader, med följd att stora delar av jordens yta lades under vatten. Orsakerna till denna klimatkatastrof diskuteras, men det är sannolikt flera samverkande faktorer. Bl a ett stort kometnedslag i norra ishavet, ett antal samtida vulkanutbrott (ökade koldioxidutsläpp) och jordbävningar som sedan orsakade förskjutningar av jordskorpan. T ex förflyttades axeln mellan Nord- och Sydpolerna. I princip utrotades alla större landgående djur i norra halvklotet, t ex mammutarna, sabeltandade tigern, gigantiska sengångarna, m fl.

 

Efter den globala uppvärmningen för 13.000 år sedan fick ”civilisationerna” möjlighet att utvecklas i södra Europa och i Asien, förmodligen också i Sydamerika. Kulturerna kring Medelhavet, t ex Egypten, Romarriket och Grekland, fick därefter sina blomstringsperioder med många konstnärliga, sociala, tekniska och vetenskapliga framsteg, t ex inom astronomi, skriftspråk, demokrati, mekanik och cement/betong som sedan återuppfanns på 1800-talet. Men, dessa kvalificerade kulturer runt Medelhavet gick i graven för mindre än 2.000 år sedan i anslutning till vulkanen Vesuvius – utanför Neapel - enorma pyroklastiska utbrott år 79.

 

Idag diskuteras dessvärre endast människans inverkan på det senaste århundradets klimatförändringar och globala uppvärmning – även om det inte märkts denna vinter. Vid klimatmötet i Köpenhamn före Jul, kom politiska miljardlöften kors och tvärs för minskningen av växthusgaser. Den politiska och ekonomiska klimatcirkusen ska ju fortsätta med FN:s Klimatpanel som s k huvudman, men att Klimatpanelen skulle bli nickedockor i ett politiskt spel borde man ha insett för länge sen. Detta får mig att tänka på vad signaturen Salon Gahlin (Torvald Gahlin 1910-2006) skrev i Dagens Nyheter för ett antal år sedan: ”Politik är alldeles för allvarligt att sätta i händerna på politiker”.

 

Moder Jord har i alla tider ”reglerat” utvecklingen genom förändringar i vår atmosfär eller med ”hjälp utifrån”. Detta kommer att ske igen och frågan är ju inte om det inträffar, utan när. Så mitt råd är: ”För att kunna ha visioner, måste man lära av historien och förstå nuet.”

 

Staffan Svensson, civilingenjör energi och klimat

 


RSS 2.0