Avveckla riksdagen!

Sedan Sverige 1995 blev medlemmar av EU har inflytandet för Sveriges riksdag stadigt minskat. I dag är över 70 procent av de beslut som tas i riksdagen redan fattade i Bryssel. Vår nuvarande riksdag har blivit ett onödigt, dyrt och meningslöst transportkompani för trötta riksdagsledamöter. Det är dags att pröva behovet att ha kvar riksdagen i sin nuvarande form.

  

Inför EU-valet 7 juni bekymras det över det förväntat låga valdeltagandet - förra EU-valet 38 procent (82 procent riksdagsvalet 2006). I årets EU-val kan valdeltagandet bli ännu lägre, en tendens som sträcker sig ut bland alla medlemsländer. Detta är naturligtvis mycket allvarligt när nu EU har och får så mycket mer makt på bekostnad av de nationella parlamenten, t ex genom Lissabon-fördraget.


Men, det är ju klart att det finns starka krafter - politiska och ekonomiska - som vill ha en EU-stat och därmed upplösa de nationella parlamenten till förmån för ett gemensamt parlament, en gemensam regering, en gemensam statschef samt gemensam militär och polis.


Nej, det är dags att sätta stopp för denna utarmning av den svenska riksdagens inflytande och istället flytta tillbaka makten från Bryssel. Det är inte rimligt att som idag låta 349 riksdagsledamöter "sitta av" sina mandatperioder till ingen nytta. En ingennytta som dessutom förstärks av den stenhårda partipiska som råder, där partiledningarna inte tillåter avvikande åsikter som riskerar regeringsmakten.


Vi måste då också ställa oss frågan varför vi ska ha en riksdag som kostar så enormt mycket pengar - över 1 miljard kronor i löner, traktamenten och administration, drygt 1 miljard kronor i pensioner till f d riksdagsledamöter, plus alla kringkostnader.


Riksdagsvalet 2010 är för mig ointressant. Jag tänker inte gå till vallokalen för att tvingas välja mellan två block och att rösta på riksdagsledamöter som inte har något inflytande. I det läget kan bara en förnuftig människa rösta blankt.


Som läget nu är blir det mycket viktigare att rösta i EU-valet än att göra det i riksdagsvalet nästa år.  Nu har vi möjligheten att få in EU-kritiska ledamöter i EU-parlamentet som kan vända utvecklingen och ta tillbaka makten till Sveriges riksdag.


Junilistan är det enda riktigt EU-kritiska alternativet 7 juni. Nuvarande riksdagspartier bara skuggboxas och förtränar inför regeringsmakten och riksdagsvalet 2010, ett val som är meningslöst om man inte är vald och välbetald politiker förstås.


Ungdomsarbetslösheten?

1 januari i år fick vi en ny lag - baserat på ett EU-direktiv - som förbjuder åldersdiskriminering på arbetsmarknaden. Trots detta ska mossiga riksdagspartier överträffa varandra om särbehandling av -26 i form av sänkta arbetsgivaravgifter, speciella utbildningsinsatser m m. Detta är inte tillåtet enligt den nya diskrimineringslagen!

Jag skiter blanka faan i om en -26 är s k "arbetslös" inte får ett jobb, man får vänta på sin jävla tur, det har vi andra fått.

Men, en som nu blir av med jobbet som 50+ får aldrig mer ett nytt jobb!

I mitt företag kommer jag aldrig att anställa en -50. Ni får gärna anmäla mig till DO så att vi får ett prejudikat!

På söndag kommer jag att rösta Junilistan, ett parti där EU-kritik och kompetens gäller och inte ålder.

www.junilistan.se


RSS 2.0